משלוחים ואספקה

.אספקת המוצרים נעשת במחסני החברה ללא חיוב
    בגין הובלת המוצרים ללקוח החיוב יעמוד על מינימום של 250ש"ח או 5% ממחיר העיסקה הגבוה ביניהם (נתניה עד באר שבע) מעבר בתיאום
.ההובלה אינה כוללת סבלות התקנה או אספקה לקומות ללא מעלית

.במידה ונדרש מתקין יתבצע תיאום וכן הצעת מחיר בהתאם

  אחריות האתר לאיכות המוצרים
,המוצרים נמכרים באחריות למשך 12 חודשים מיום רכישתם,ללקוח כיפי שמצויין בחשבונית .אחריות זו אינה ניתנת להעברה.
האחריות מוגבלת למוצר פגום ואינה תקפה לנזקים עקב שימוש או הזזה או  פגם שנוצר לאחר שיצא משליטה של האתר
הלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,החזר,שיפוי,או תשלום בגין הפגם במוצר והאתר לא ישא בכל נזק תוצאתי ישיר או עקיף פרט לתיקון הליקוי 
.הלקוח יודיע על הליקוי תוך 1  יום מקבלת הטובין וישלח הודעה בכתב.

ההחלטה הסופית לתיקון הליקוי אופן התיקון זמן ומקום התיקון יקבע בלעדית על ידי עובדי האתר בלבד
ובכפוף לכך שהאספקה ו/ או ההתקנה נעשת על ידי האתר או שעובדיה.
במקרה של התקנה או קבלת המוצר בחברה האחריות תהיה במחסני החברה בלבד 

,האחריות אינה חלה על דהיית צבע עקב חשיפה לשמש ,חום או עקב שימוש בחומרי ניקוי שריטות חבטות וכדומה
 

=""